ჯანდაცვა და სოციალური მხარდაჭერა

ჯანდაცვის პროგრამები ხელს უწყობს მოწყვლადი მოსახლეობის ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური სტატუსისა და სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, აცილებადი სიკვდილის და დაავადებების გავრცელების თავიდან არიდებას, კრიზისული სიტუაციების, კონფლიქტებისა და პანდემიების ზეგავლენის შემცირებას პირველი დახმარების, გადამდები  და არაგადამდები დაავადებების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლებით.

სწჯს ზრუნავს მარტოხელა ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე, მათ გაძლიერებაზე და უფლებების დაცვაზე.

 

პროექტები:

აივ/შიდსის პრევენცია და ზიანის შემცირება

რეზისტენტული ტუბერკულოზის კონტროლი 

სისხლის ნებაყოფლობითი უანგარო დონაციის პროპაგანდა

თემზე დაფუძნებული ჯანდაცვა, ფსიქო-სოციალური და პირველი დახმარება

დიაბეტის კონტროლი და მართვა 

სოციალური სტრატეგიებისა და მომსახურების განვითარება ყველაზე დაუცველებისათვის საქართველოში ერთობლივად ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების მიერ.

 

შემოგვიერთდით

List with onlain bookmakersGBETTING