კატასტროფების მართვა

სწჯს-ის კატასტროფების მართვის დეპარტამენტი ხელს უწყობს უსაფრთხო ადგილობრივი თემების განვითარებას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას კატასტროფების რისკის შემცირებისა და რეაგირების შესახებ, უზრუნველყოფს ოპერატიული ცენტრების ამოქმედებასა და დაუყონებლივ ხელმისაწვდომობას პირველად სამედიცინო დახმარებაზე კატასტროფების დროს და ჰუმანიტარული ტვირთის დარიგებას მის შემდგომ პერიოდში, ოჯახური კავშირების აღდგენას; კოორდინაციას უწევს საგანგებო სიტუაციების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაბმული არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედებებს. 

პროექტები: 

საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნა და რეაგირება

უსაფრთხო ადგილობრივი თემების ჩამოყალიბება საქართველოში

უსაფრთხო და სტაბილური თემების განვითარება

ევროპის აღმოსავლეთ ქვეყნების ფორუმი კლიმატური ცვლილებების შესახებ

 

შემოგვიერთდით

List with onlain bookmakersGBETTING